Bestyrelses admin

Bestyrelsen's dokumenter

Kontrakter

Herunder ejendomsservice mm.

Balancer fra administrator
Varmeregnskaber
Skrivelser fra Greve Kommune
Beboermappe opdelt i husnumre

Indeholder overdragelsesaftaler, vurderinger el- og vvs tjek, andre skrivelser der er tilsendt andelshaverne

Revisor

Herunder aftalebreve, revisionsprotokollater, regnskabserklæring

Dansk Kabel TV
Kontrakter, aftaler mv.