Køb af andelsbolig

Kunne du tænke dig at bo i vores andelsboligforening?

Når du ønsker en bolig i Lærkehegnet, har du flere muligheder. Du kan kontakte vores administrationsselskab, Sydkystens Ejendomsadministration ApS, og blive skrevet på vores eksterne venteliste. Det koster p.t. 300 kr. pr. år at være skrevet på ventelisten. Når en andelsbolighaver ønsker at sælge sin bolig, har han/hun muligheden for at kontakte ventelisten og tilbyde boligen. Andelsbolighavere i Lærkehegnet har dog ikke pligt til at kontakte ventelisten, men kan frit sælge til anden side, hvis dette ønskes. Gennem de senere år er flere boliger solgt gennem ejendomsmæglere, og du kan derfor også holde øje med eventuelle boliger til salg hos de lokale ejendomsmæglere. Når du har fundet en bolig, du er interesseret i, foregår handlen mellem dig og sælger. Vi anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i foreningens vedtægter, husorden og regnskaber, før du indgår en handel. Vi kan dog med stolthed sige, at det er en sund og god forening, både hvad angår det økonomiske og det sociale.
Købsaftalen

Når du og sælger er enige, drages administrator og bestyrelsen ind i jeres handel. En overdragelsesaftale udarbejdes af administrator, og to fra bestyrelsen, køber og sælger mødes i sælgers bolig. Mødet vil som regel finde sted på en hverdagsaften. På mødet gennemgås husorden og andre vigtige informationer, og vi får en snak, hvor du kan stille de spørgsmål, du måtte have. Du skriver i overdragelsesaftalen naturligvis under på selve handlen, men også at du har sat dig ind i vedtægter, husorden og regnskaber mv.

På mødet betaler du desuden første måneds husleje og varme samt det til enhver tid gældende administrationsgebyr, som p.t. udgør kr. 6.000. Ved overtagelse af boligen midt i måneden betales kun halv husleje og varme, men stadig fuldt administrationsgebyr. Beløbet kan også overføres til administrationsselskabet før mødet, og du skal så medbringe en kvittering på indbetalingen.

En handel er ikke godkendt, før bestyrelsen, køber og sælger har underskrevet en overdragelsesaftale. Dette gælder uanset, om du har underskrevet en aftale hos en ejendomsmægler eller ej.

I henhold til lovgivningen om hvidvask skal du endvidere ved dette møde medbringe en farvekopi af kørekort, sygesikringskort eller anden gyldig legitimation, der kan bekræfte din identitet. Såfremt dette ikke medbringes, skal du inden 3 dage efter underskrivelse af overdragelsesaftalen henvende dig personligt hos Sydkystens Ejendomsadministration og forevise gyldig legitimation.

Købervejledning

Du skal være opmærksom på, at en overdragelse af en andelsbolig ikke adskiller sig væsentligt fra en overdragelse af en ejerbolig. Andelsforeningen er ansvarlig for og tager sig af bygninger og forsyningsledninger vedr. vand og varme. Alt andet (alt indvendigt – inkl. køkken og badeværelse, gulve, vægge, diverse løsøre samt alt udvendigt – terrasser, have, hæk osv.) er mellem dig og sælger. Man står som sælger til ansvar for det, man overdrager, og man er underlagt et sælgeransvar. Sælger står til ansvar for, at der ikke er nogen kendte fejl og mangler, og du har som køber en undersøgelsespligt. Sælger har jf. foreningens bestemmelser en vurderingsmand til at gennemgå boligen. Ønsker du yderligere gennemgang, kan det aftales med sælger, men det er det dit eget ansvar at skaffe vurderingsmand og aftale med sælger, hvornår der kan foretages gennemgang.

Du vil før underskrivelse af overdragelsesaftale modtage kopier af vvs-rapport og el-tjek. El-tjek er en stikprøve-test.

Overdragelsen

Når datoen er kommet for selve overdragelsen, udføres syn af tom bolig af bestyrelsen, køber og sælger. Ved dette syn bliver der i fællesskab aflæst el og varme. Bestyrelsen tjekker, at boligen er tom. Bestyrelsen forholder sig ikke til fejl og mangler, der ikke vedrører bygninger eller forsyningsledninger (vand og varme). Sælger og køber gennemgår boligen, og bestyrelsen skriver ned, hvad henholdsvis køber og sælger har af bemærkninger, samt hvad der aftales mellem køber og sælger. Hvis køber og sælger er uenige, bedes I forsøge at finde hinanden, og kan I ikke det, er der kun at gå i retten og få det afgjort ved en dom.

Administrator tilbageholder maksimalt kr. 12.000 ved salg/køb. Hvis du som køber ikke er kommet med indsigelser om fejl og mangler inden for 4 uger efter boligen er synet, frigiver administrator det tilbageholdte beløb på maksimalt kr. 12.000 til sælger. Hvis du som køber inden for de 4 uger boligen efter synet gør indsigelse om fejl og mangler, tilbageholder administrator de kr. 12.000. Sælger og køber skal herefter blive enige om en løsning, og kan denne ikke findes, kræves en dom.

Sydkystens Ejendomsadministration kan kontaktes på tlf. 43 90 80 17.