Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af andelsboligen

Det påhviler dig selv som andelshaver at sørge for den indvendige vedligeholdelse af din bolig. 

Ved større ændringer i selve boligen, skal du sørge for at få tilladelse fra bestyrelsen eller eventuelt søge tilladelsen på generalforsamlingen. Ikke godkendte ændringer kan bedes tilbageført til oprindelig stand. 

For nærmere specifikation henviser vi til vedtægterne. Er du i tvivl, kan du forhøre dig hos bestyrelsen. 

Du har også visse udvendige forpligtelser, såsom maling af træværk op til højde til og med skuret, snerydning af din havegang ud til fortovet, klipning af hæk, så den ikke rager ud over fortovet samt generelt sørger for at medvirke til, at din del af andelsboligforeningen fremstår pæn og præsentabel. 

I øvrigt: 
Utætte døre og vinduer 
Kontakt bestyrelsen, som så sørger for kontakt til foreningens tømrer Helmer Christiansen.
Udluftning
Husk at lufte ud med fuld gennemtræk 2 til 3 gange dagligt i 5-10 minutter, så luften bliver udskiftet og risikoen for skimmelsvamp og mindskes.