Plan for vedligeholdelse

Vedligeholdelsesplan

Denne rapport er udarbejdet af bestyrelsen for AB Lærkehegnet 1, 2670 Greve. 

En overordnet konstatering er, at foreningen fremstår i god og velholdt stand. 

Planen justeres løbende og fungerer som arbejdsredskab for den siddende bestyrelse. 

Større nylægninger som fx tag vil blive fremlagt til godkendelse ved afstemning på generalforsamling før påbegyndelse. Hvis der er behov for ekstern finansiering vil finansieringsplan fremgå af forslaget.  

Plan er først udarbejdet i 2017 og derefter revideret i marts 2019.