Opførsel af udestue

Vil du gerne opføre en udestue?

Foreningen har i 1998 fået principiel godkendelse fra Greve kommune til at bygge udestuer som beskrevet på de af generalforsamlingen godkendte tegninger.
Bygning af udestuer er behandlet på hhv. Ekstraordinær generalforsamling 27/10-1998 og Ordinær generalforsamling 13/4-1999.
Foreningens krav til udestuen kan ses i dokumentet Udestue specifikationer.
Nederst på denne side kan du downloade relevante specifikationer, generalforsamlingsreferater og kommunens principielle godkendelse.

Hvis du vil bygge udestue, er der en fast procedure, du skal følge
  • Andelshaverens tegninger til byggeriet skal godkendes af bestyrelsen, før der søges byggetilladelse hos kommunen. Bestyrelsen skal svare inden 14 dage fra modtagelsen. Byggeriet skal herefter nøje følge de fremsendte tegninger.
  • Alle ansøgninger om byggetilladelser / anmeldelser skal i dag ske digitalt. Den digitale byggeansøgning findes på greve.dk/byg.
  • Da det er andelsboligforeningen, der ejer ejendommen, skal den enkelte andelshaver forud for ethvert byggearbejde have fuldmagt fra bestyrelsen til at indgive ansøgning om udførelse af det ønskede byggearbejde. Det er op til andelshaverne at udfærdige fuldmagten.
  • Når bestyrelsen har modtaget fuldmagt i sagen, underskriver bestyrelsen denne digitalt og følger op med en mail overfor andelshaveren.
  • Fuldmagten er underskrevet betinget af, at bestyrelsen modtager og kan godkende indholdet i byggetilladelsen, ligesom underskrifterne i øvrigt er betinget, at andelshaveren lever op til de generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet i foreningen.
  • Alle udgifter i forbindelse med byggesagen afholdes af andelshaveren.
  • Løbende ændringer i byggelovningen kan medføre skærpede krav i forbindelse med et sådant byggearbejde.
  • Der skal føres løbende tilsyn i forbindelse med opførsel af udestue af en af bestyrelsen forud godkendt, momsregistreret, selvstændig tømrer eller arkitekt. Andelshaveren kan selv vælge den tilsynsførende, men bestyrelsen skal godkende denne. Der er intet i vejen for, at den tilsynsførende også er den, der opfører udestuen, såfremt vedkommende opfylder ovenstående krav. Udgiften til tilsynet betales af andelshaveren.