Husorden

Husorden for Andelsboligforeningen Lærkehegnet

 • 1. Max. 2 husdyr pr. bolig (hunde, katte). Det er ikke tilladt at anskaffe sig og/eller have en muskel- eller kamphund i andelsboligforeningen, herunder blandt andet følgende racer (rene eller blandinger): Pitbull terrier, Tosa inu, Amerikansk staffordshire terrier, Fila brasileiro, Dogo argentino, Amerikansk bulldog, Boerboel, Kangal, Centralasiatisk ovtcharka, Kaukasisk ovtcharka, Sydrussisk ovtcharka, Tornjak eller Sarplaninac. Den enkelte hundeejer er forpligtet til på anfordring fra enten bestyrelsen eller administrationen at dokumentere hunderacen ved stamtavle, alternativt erklæring fra dyrlæge.                  
  2. Hunde skal føres i snor, og efterladenskaber skal fjernes omgående.                                                                                                                                                 
 • 3. Katte bør holdes indendørs eller i andelshavernes egen have. Hvis dette ikke overholdes, kan reglerne fra Kattens Værn evt. tages i brug.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 • 4. Maling af udvendig træværk må kun ske med følgende farver: Carport og udhus: svenskrød (falurød) Hegn, låger, udestuer og pergola: svenskrød, grå, grøn umbra klar eller grøntonet træolie Støbejernslåger: sort Facadeplader må kun males med en maling, der er udleveret af foreningen, og som svarer til den oprindelige farve.                                                                                                                        
 • 5. Hegning ved boliger skal etableres som levende hegn. Disse kan suppleres med trådhegn – dog må trådhegnets højde ikke overstige 1,20 m. Indtil 2 m fra husfacaden samt mellem udhus og bolig kan fast hegn dog erstatte levende hegn, når blot det faste hegn opstilles i naboskel, og når højden af det faste hegn ikke overstiger 1,80 m. Fast hegn skal være af samme type som oprindeligt opført i bebyggelsen. Desuden er stakit en tilladt haveafslutning, dog må stakittet kun etableres ud mod fortovet, må kun males i farven svenskrød og højden må ikke overstige 1,00 m. Hvis man har problemer med at få hække til at gro, er det i orden, at man opsætter midlertidigt hegn som afskærmning. Det er dog vigtigt, at man gør en aktiv indsats for at få hækken til at gro ved at gøde, fjerne ukrudt m.m. Hegnet skal males i grøn umbra, og malingen udleveres af bestyrelsen. Det er kun et krav, at hegnet males ud mod stier og ikke nødvendigvis indvendigt, hvis man ikke har lyst. Midlertidige hegn ud mod stier og fællesarealer skal placeres på indersiden af hækken, mindst 30 cm fra skel, således der er plads til hækken.                             
 • 6. Højden på hække mod fællesarealer og stier må ikke overstige 180 cm og hækken skal klippes ind til 1. fliserække. Hækken skal klippes mindst en gang inden 15. september. Såfremt dette ikke overholdes, kan bestyrelsen få foretaget klipning af hækken på andelshaverens regning.                                                                                                                                                                                                                           
 • 7. Foreningens godkendte carporttegninger ligger hos kommunen, hvorfra beboerne kan skaffe kopi hvis de agter at bygge en carport. Den eneste afvigelse fra tegningerne som accepteres er, at sidebeklædningen (en på to med mellemrum) kan erstattes med en på to uden mellemrum.                                                                                                                                                                                                                 
 • 8. Glas, eller glasklar plastik (ikke bølget) kan erstatte det faste hegn som læafslutning på terrasserne. Væg af træ kan erstatte det faste hegn som læafslutning for enden af overdækket pergola.                                                                                                                                                    
 • 9. De nummererede parkeringspladser er forbeholdt andelshavere uden parkering på egen grund.                                                                       
 • 10. Andelshavernes erhvervskøretøjer, der overstiger personbilstørrelse (f.eks. minibusser og lastbiler) må ikke parkeres på fællesområder i Lærkehegnet.                                                                                                                                                                                                                                           
 • 11. Den enkelte andelshaver har pligt til stedse at renholde det til andelsboligen hørende for- og baghaveareal. Renholdelsespligten omfatter også snerydning.                                                                                                                                                                                                 
 • 12. Ændring af beplantning og udstyr på fællesarealer må ikke ske uden bestyrelsens godkendelse. Dette gælder også fællesarealer i de enkelte gårde.                                                                                                                                                                                                                                      
 • 13. I forbindelse med udførelsen af arbejder på andelsboligen er en andelshaver forpligtet til at anvende autoriserede håndværkere, der er omfattet af garantiordning, og andelshaveren er forpligtet til at sikre, at håndværkeren stiller en sædvanlig entreprenørgaranti for mangelfrit arbejde ved udførelse af arbejder vedrørende el, vand og varme med en samlet entreprisesum på over kr. 200.000,00.                                                                                                                                                                                                              
 •  14. Gebyret i forbindelse med udeblivelse fra arbejdsdage udgør kr. 500,00 pr. gang. Såfremt andelshavere udfører ændringer, der strider mod lovgivning, vedtægter eller husorden, vil udgifter til udbedring kunne pålægges andelshaveren ved salg.
 • Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 15. oktober 1996 og korrigeret på de ordinære generalforsamlinger henholdsvis den 20. april 2010, den 5. april 2011, den 17. april 2012, den 1. juli 2021 og den. 7. marts 2024.