Forsikring

Andelsboligens forsikring

I andelsboligforeningen skal du selv have en indboforsikring, hvorimod foreningen har en husforsikring. 

Hvis du får en skade, der vedrører husforsikringen, skal du kontakte Anette hos administrationen på ac@ccjmw.dk med en beskrivelse af skadens omfang, skadedato, skadested, årsagen til skaden samt et overslag over udbedring hvis det er muligt. 

Hvad dækker forsikringen? 

  • Bygningsbrand 
  • Elskade 
  • Anden bygningsbeskadigelse
  • Svamp- og insektskade 
  • Glas 
  • Kumme 

Der kan være betingelser knyttet til det enkelte område, så kontakt altid administrationen, som vil undersøge, om du er berettiget til dækning.