Affald

Regler for affald

Brugte batterier
Brugte batterier skal smides i de batteristandere, der står ved affaldsøerne.
Storskrald og haveaffald

Storskrald og haveaffald afhentes ved fortovsindsamling 4. tirsdag i måneden (haveaffald dog kun fra 1. marts til 30. november). 

Storskrald stilles ud i gennemsigtige affaldssække (skal du selv købe – og de sorte bliver ikke taget med). Møbler, hvidevarer, elektronik, brugsgenstande og andet inventar afhentes også. Store ting skal du skille ad. 

Haveaffald stilles ud i papirsække (skal du selv købe). Haveaffald kan også afleveres i bundter (bundtes med sejlgarn af naturmateriale. Grene må højst være 10 cm i diameter, og bundterne må højst være 1,5 meter i længden og 0,5 m i diameter). 

Storskrald og haveaffald skal stilles helt ud til fortovskanten. 

Der kan være ting, som ikke afhentes, fx byggeaffald. Se nærmere beskrivelse for, hvad der afhentes på: https://www.klarforsyning.dk/affald 

Hvis dit affald ikke er afhentet – uanset årsagen – er du selv ansvarlig for at tage det ind igen, så det ikke står og roder i foreningen. 

Affaldskalender 
Du kan finde affaldskalenderen på Klar Forsynings hjemmeside: https://www.klarforsyning.dk/affald/affaldskalender 

Husholdningsaffald

Husholdningsaffald skal smides i containerne i de to affaldsøer ved stamvejen. Disse tømmes jævnligt. Affaldet skal sorteres og smides i de rette containere:

  • Madaffald
  • Papir
  • Pap
  • Plast
  • Glas
  • Restaffald

For nøjere beskrivelse se Klar Forsynings sorteringsvejledning her

Bemærk at metal ikke skal smides i affaldsøerne, men stilles ud til fortovsindsamling sammen med storskrald.